سیره اقتصادی رسول خدا(ص)
57 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت/ تیر 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/11/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این مقاله با این فرض که فعالیت‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین رفتارهای اجتماعی عرب بود و لذا مورد توجه ویژه رسول خدا| قرار گرفت و با جهان‌بینی اسلامی، به این فعالیت مهم، بُعد معنوی نیز بخشید و جلب رضای خدا و تعالی و رشد و کمال جامعه بشری را مهم‌ترین هدف فعالیت‌های اقتصاد اسلامی معرفی کرد، تلاش کرده رفتار اقتصادی آن حضرت را تدوین کند. در همین راستا، راه¬کارهای تولید و ایجاد درآمد در سیره رسول خدا| و شیوه‌های توزیع درآمد را در این نوشتار، مورد بحث و بررسی قرار داده است. در نتیجه، روشن می‌شود عمده‌ترین چالش اجتماعی در حکومت رسول خدا، مشکل وجود اقشار کم درآمد و بیکاری و وجود زمین‌های موات بود.